Skip to content
Logo SVB LOGOTYPE-04
Menu

Parteneri

Parteneriate curente și poziții de reprezentare:

Consiliul Economic şi Social al României (CES)

Este un organism consultativ al Parlamentului şi al Guvernului României. CES este o instituţie publică de interes naţional, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel naţional dintre organizaţiile patronale, organizaţiile sindicale şi reprezentanţi ai asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ai societăţii civile. Consiliul Economic şi Social este consultat obligatoriu privitor la proiectele de acte normative iniţiate de Guvern sau la propunerile legislative ale deputaţilor ori senatorilor. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avizarea proiectelor de acte normative.

Conform Legii nr. 248/2013 – republicată, domeniile de specialitate ale Consiliului Economic şi Social sunt: politicile economice; politicile financiare şi fiscale; relaţiile de muncă, protecţia socială, politicile salariale şi egalitatea de şanse şi de tratament; agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă; protecţia consumatorului şi concurenţă loială; cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente; drepturi şi libertăţi cetăţeneşti; politicile în domeniul sănătăţii; politicile în domeniul educaţiei, tineretului, cercetării, culturii şi sportului.

Adriana Radu, președinta Asociației SEXUL vs BARZA, este membră a Plenului CES, în partea Structurilor Asociative ale Societăţii Civile în cadrul mandatului CES 2021-2024, cu scopul de a reprezintă ONG-urile pentru drepturile femeilor și drepturile reproductive și sexuale. A candidat pentru această poziție cu susținerea Coaliției pentru Egalitate de Gen în 2020 și a fost aleasă cu voturile a 304 ONG-uri.

Asociația Moașelor Independente (AMI)

Fondată în 2013, are drept misiune reabilitarea, consolidarea și promovarea profesiei de moașă în Romania și, implicit, promovarea unei sănătăți la cote adecvate a femeii de vârstă fertilă, a familiei, în general, și a mamei și copilului, în special.

Alături de AMI și APFSR, lucrăm, din 2021, la consolidarea rețelei cabinetelor de planificare familială din România.

Asociația pentru Planificare Familială și Sănătatea Reproducerii (APFSR)

Asociația pentru Planificare Familială și Sănătatea Reproducerii (APFSR), fondată în 1994 și refondată în 2023, are ca scop promovarea sănătății reproductive prin rețeaua de medici de planificare familială din România.

Alături de AMI și APFSR, lucrăm, din 2021, la consolidarea rețelei cabinetelor de planificare familială din România.

Rețeaua de ONG-uri Împotriva Traficului de Persoane (RoTIP)

S-a fondat în 2020 ca o primă rețea informală a ONG-urilor care activează în domeniu. Scopul rețelei este cooperarea efectivă în acest domeniu cu principalii actori din plan național și internațional, schimbul de expertiză în vederea monitorizării politicilor publice și a intervențiilor operative, îmbunătățirea pregătirii funcționarilor publici și a magistraților, creșterea conștientizării fenomenului traficului de persoane în rândul grupurilor vulnerabile, îmbunătățirea legislației în vederea combaterii eficiente a traficului de persoane și confiscarea produsului infracțiunii, creșterea capacității de asistență imediată oferită victimelor, ținându-se cont de nevoile specifice ale fiecăreia, reducerea statutului României de țară de origine a majorității victimelor traficului de persoane exploatate în Europa și în Orientul Mijlociu.

Ne-am alăturat RoTIP în 2021, cu scopul de a învăța cum educația sexuală poate fi folosită drept măsură de prevenire în traficul de persoane.

Romanian Women’s Lobby (ROWL)

Membră a European Women’s Lobby, este o coaliție de ONG-uri ce s-a format în 2007 pentru a promova egalitatea între femei și bărbați în România și Europa și pentru potențarea politicilor UE destinate întăririi drepturilor femeii ca drepturi ale omului și egalității între femei și bărbați. Ne-am alăturat ROWL în 2021 cu scopul de a extinde rețeaua noastră de cunoaștere despre politicile publice europene în domeniul drepturilor femeilor.

ASTRA – Central and Eastern European Network for Sexual and Reproductive Health and Rights

Este o rețea informală, creată în decembrie 1999 de către organizații pentru drepturile omului din Europa Centrală și de Est. În prezent, ASTRA încorporează 40 de organizații din 20 de țări. ASTRA promovează drepturile și sănătatea reproductivă și sexuală, cu un focus specific pe realitatea sănătății reproductive a femeilor din centrul și estul Europei. ASTRA își propune prioritizarea sănătății reproductive și sexuale în agendele naționale, regionale sau internaționale, în special, în Uniunea Europeană și în instituțiile Națiunilor Unite.

Ne-am alăturat rețelei ASTRA în 2020, pentru a urmări evoluțiile politice ale drepturilor femeilor în Europa Centrală și de Est.

Coaliția pentru Egalitate de Gen

Este o structură de advocacy care militează pentru drepturile femeilor în România. Din Coaliția pentru Egalitate de Gen mai fac parte următoarele organizații: Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE, Societatea de Analize Feministe AnA, Asociaţia Front, Asociaţia E-Romnja – Asociaţia pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome, Centrul Filia, Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului – ACTEDO, Centrul de Studii în Idei Politice – CeSIP, Asociația Plural, Asociația Ema, Asociaţia pentru Libertate şi Egalitate de Gen – A.L.E.G, Asociația Iele Sânziene, Societatea pentru Educație Contraceptivă și Sexuală – SECS, Asociația Moașelor Independente.

SEXUL vs BARZA a lucrat la proiecte comune de advocacy pentru educație sexuală cu Coaliția din 2014 și a devenit membră deplină la începutul lui 2020. În perioada 2021-2023, am implementat, alături de alte ONG-uri ale Coaliției, proiectul EGALIS.

CNC – Comitetului Naţional de Coordonare a Programelor HIV/SIDA şi de Control al Tuberculozei

Comitetul Naţional de Coordonare HIV/SIDA şi Tuberculoză pentru programele finanţate de Fondul Global (CNC-FG) s-a constituit în vederea asigurării coordonării strategice a programelor finanţate de Fondul Global, precum şi a corelării acestora cu Strategiile şi Planurile Naţionale din cele două domenii: HIV/SIDA şi Tuberculoză. Comitetul Naţional de Coordonare HIV/SIDA şi Tuberculoză este o structură multisectorială în care sunt reprezentate instituţii guvernamentale, instituţii academice, organizaţii ale persoanelor care trăiesc cu sau care sunt afectate de HIV/SIDA, organizaţii neguvernamentale cu programe în domeniile HIV/SIDA şi Tuberculoză, sectorul privat, precum şi agenţii donatoare internaţionale multilaterale sau bilaterale.

Ne-am alăturat CNC în 2020, cu scopul de a putea contribui la eforturile de repunere în discuție a unei strategii naționale pentru sănătatea reproductivă.

TikTok

Este o platformă globală de streaming pentru videoclipuri scurte.

La nivel global, TikTok a lansat în 2020 campania #learontiktok, care are ca scop promovarea conținutului educativ pe platformă. Asociația SEXUL vs BARZA a fost invitată, în cadrul campaniei locale #invatapetiktok, să se alăture campaniei, producând videoclipuri educative de sine stătătoare de 15-30 de secunde, care, concomitent, să trezească curiozitatea pentru videoclipurile complete SEXUL vs BARZA de pe Youtube. Canalul de TikTok SEXUL vs BARZA a fost lansat în iulie 2020: https://www.tiktok.com/@sexulvsbarza. În primele 2 săptămâni, a strâns 50 000 de urmăritori și peste 3,5 milioane de vizionări.

În 2022, TikTok a lansat campania globală 16 zile de activism (16 Days of Activism), cu sloganul: „Pune capăt violenței împotriva femeilor!”. În cadrul campaniei, TikTok a promovat 3 videoclipuri SEXUL vs BARZA pe diferite teme, precum resurse pentru supraviețuitoarele violenței domestice sau masculinitate toxică. În decursul a 3 săptămâni, cele 3 videoclipuri au strâns în total peste 21 milioane de vizualizări.

Parteneriate anterioare:

SOS Satele Copiilor

Este o organizație neguvernamentală pentru drepturile copiilor, cu misiunea de a oferi o familie minorilor care au rămas fără sprijinul parental și de a-i susține și proteja pe cei care riscă să-l piardă și o experiență de 30 de ani.

SOS Satele Copiilor a făcut posibil, în perioada iunie 2022 – februarie 2023, serviciul online gratuit de consiliere pe probleme emoționale, de sănătate sexuală și reproductivă pentru tineri și tineri adulți în situații de risc.

Salvați Copiii România

Este o organizație neguvernamentală care apără și promovează drepturile copilului în România din 1990. De 29 de ani dezvoltă programe educaționale, de protecție socială și de promovare a drepturilor copiilor, dobândind o expertiză recunoscută la nivel național, nu de puține ori proiectele organizației fiind preluate și dezvoltate ca exemple de bune practici.

Salvați Copiii a făcut posibil, în perioada aprilie 2019-aprilie 2022, serviciul online gratuit de consiliere pe probleme emoționale, de sănătate sexuală și reproductivă pentru tineri și tineri adulți în situații de risc.

Societatea de Educație Contraceptiva și Sexuală (SECS)

Militează pentru promovarea și respectarea accesului liber al fiecărei persoane, pe baza propriei decizii informate, la educație pentru sănătate și servicii complexe, integrate și de calitate în domeniul sănătății reproducerii umane. SECS este organizație membră a International Planned Parenthood Federation (IPPF).

SECS și SEXUL vs BARZA au colaborat în 2019-2022, cu scopul actualizării bazei de date existente a cabinetelor de planificare familială.

pro familia

Este cea mai importantă organizație non-guvernamentală pentru sănătatea și drepturile sexuale și reproductive din Germania. Fondată în 1952, pro familia își desfășoară, în mare parte, activitatea grație susținerii statului federal german. Membră fondatoare a International Planned Parenthood Federation (IPPF), pro familia urmărește și participă îndeaproape la dezvoltarea și activitățile din domeniul sănătății și al drepturilor sexuale și reproductive.

pro familia karlsruhe a susținut SEXUL vs BARZA, oferind posibilitatea membrilor echipei noastre de a face un stagiu de practică în cadrul acestei instituții, pentru ca ei să poate avea o experiență cu lucrul cu tinerii domeniul pedagogiei cu privire la sexualitate, așa cum el se desfășoară în Germania. pro familia se angajează pentru susținerea noilor organizații partenere din Europa de Est. Este scopul declarat al pro familia ca tinerii de peste tot în lume să aibă acces la informație pe teme de educație sexuală. pro familia karlsruhe consideră că drepturile tinerilor dintr-o altă țară, ca România, de exemplu, sunt la fel de importante ca drepturile tinerilor din Germania.

Programul național Biblionet

A fost una dintre cele mai importante investiții într-o intervenție de anvergură pentru facilitarea accesului public la Internet și construirea unui sistem durabil de biblioteci publice moderne în România, finanțat de IREX (Fundația Bill și Melinda Gates).

Biblionet a sprijinit SEXUL vs BARZA prin implicarea bibliotecarilor dornici și interesați, platforma noastră educațională fiind susținută și promovată în rețeaua de peste 2.000 de biblioteci publice din România. SEXUL vs BARZA a fost promovat prin evenimente în bibliotecile publice din Cluj, Craiova, Reșița, Sinaia, Roșiorii de Vede.

Techsoup România

A fost primul finanțator al SEXUL vs BARZA, în 2013, când SEXUL vs BARZA a fost proiect câștigător al competiției Restart România.

DigitalPartners.ro

a creat primele două variante ale site-ului www.sexulvsbarza.ro și a oferit hosting gratuit timp de 11 ani.

Asociația Code4Romania

Asociația Code4Romania a creat, pro bono, a treia variantă a site-ului www.sexulvsbarza.ro.

SEXUL vs BARZA a colaborat în realizarea primelor materiale cu: Euroregional Center for Public Initiatives (ECPI), ACCEPT România, Asociația FRONT. În 2013-2014, o parte din consilierea online a fost asigurată de Marie Stopes Internațional România.

Susține asociația
Donează

inima