Skip to content
Logo SVB LOGOTYPE-04
Menu

Proiecte

EASIER – Dezvoltarea sustenabilității financiare SEXUL vs BARZA

Proiectul răspunde atât la nevoia de sprijin pentru domeniul educației sexuale, cât și la dezvoltarea sustenabilității financiare a asociației.

COLABORAREA
CU
TikTok

TikTok sprijină SEXUL vs BARZA pentru că se aliniază la scopurile brandului de a promova diversitatea, egalitatea și incluziunea.

Gestionarea unui grup de suport online pentru victimele abuzului

Proiectul de față susține o comunitate de femei în educarea cu privire la tipurilor de abuz existente și în împărtășirea experiențele într-un spațiu sigur.

EGALIS: Egalitate de gen prin schimbare socială și educație

Pornind de la premisa că egalitatea de gen trebuie să fie o valoare fundamentală în societate, proiectul acționează în domeniul care generează schimbarea cea mai profundă: educația.